Winkelmand

Piano Festival Paramaribo 2020

Piano Festival Paramaribo 2020

 

P I A N O  F E S T I V A L  P A R A M A R I B O  2 0 2 0

is een periode van bruisende piano vibes met optredens van jonge pianisten in de leeftijdsklasse van 10 tot 17 jaar en ouder. Jonge pianisten ontmoeten elkaar, genieten van en waarderen elkaars eigenzinnige piano voordracht door het spelen van twee of drie oude en/of nieuwe muziekstukken van componisten uit vooral de Caribische regio, Noord en Zuid Amerika, maar ook uit het Westen. Een voordracht van eigen muziek is zeker ook toegestaan en wordt van harte aanbevolen. Dit festival moet jongeren motiveren om door te gaan naar andere niveaus en dimensies van toonkunst en kennis laten maken met de fantastische mogelijkheden voor een beroepstoonkunstenaar en -musicus. In de maand februari is er een seminar voor pianoleraren die van gedachten wisselen over alle facetten van piano-educatie en zijn er ook leuke diepgaande gesprekken en interviews met jonge pianisten over toonkunst, muziek en makers van muziek. Op verschillende tijdstippen zijn er korte piano-optredens geprogrammeerd en zullen jonge pianisten worden gestimuleerd en begeleid voor deelname aan een Internationaal Piano Concours.

DOWNLOAD: Registratie formulier Piano Festival Paramaribo 2020
DOWNLOAD: Voorwaarden deelname Piano Festival Paramaribo 2020


Beste geïnterseerde,
van harte welkom bij het Het Piano Festival Paramaribo 2020

PERFORMANCES 26 – 29 MAART

Datum tijd niveaus:

 • Donderdag 26 maart – 17:00u – 20.00u
  • Beginners niveau (beginner grade 1, 2)
 • Vrijdag 27 maart – 18:00u – 20.00u
  • Vervolg niveau (intermediate grade 3, 4)
 • Zaterdag 28 maart – 18:00u – 20:00u
  • Gevorderd (advance 5, 6)
 • Zondag 29 maart – 18:00u – 20:00u
  • Master Performances
  • Presentatie deelnemers naar Internationaal Piano Concours
  • Sluiting Piano Festival Paramaribo 2020

 

C A T E G O R I E  M U Z I E K  G E N R E

Categorie 1 ‘GESCHREVEN MUZIEK’
Reeds uitgegeven bladmuziek uit een lesboek of een uitgave van een componist uit Noord of Zuid-Amerika, de Caribische regio of het Westen.

Categorie 2 ‘GEïMPROVISEERDE MUZIEK’
Deels geschreven en geïmproviseerde muziekuitvoering wereldlijke of religieuze muziek.

Categorie 3 ‘NIEUWE MUZIEK’
Nog niet uitgegeven en/of uitgevoerde muziek, eigen creatie, eigen compositie Alle muziek mag worden uitgevoerd met en zonder bladmuziek. Wel moet bij de inschrijving alle muziek bekend zijn gemaakt. Eventuele wijzigen mogen tot uiterlijk 15 maart worden doorgegeven. Kies 2 of 3 liederen. Een voorstel is bijvoorbeeld één muziekstuk uit je bekende oude lesrepertoire, één nieuw muziekstuk uit de onderstaande titels en als het nog lukt nog één ander lied naar eigen keus.

Bijvoorbeeld 1:
Ik registreer in BEGINNERS niveau en speel:
1) Malaquena (uit pianoboek Alfreds deel 2 – Zuid-Amerikaans)
2) ‘Dancita’ (Maria Matilde Alea Fernandez – Cuba) en
3) Banansi tengelengelen (Suriname) of een eigenlied ‘Fly’

Voorbeeld 2:
Ik registreer in VERVOLG/INTERMEDIATE niveau en speel
1) E a princezinha dançava (Heitor Villa Lobos – Brasil)
2) Kownu oloysi lasi (Suriname)
3) Colores (Patricio Malcolm Valdés – Cuba)

Maximale speeltijd voor 2 of 3 liederen is:
3 tot 5 minuten voor beginners niveau,
5 tot 7 minuten voor vervolgniveau/Intermedidate
7 tot 10 minuten voor gevorderd niveau/Advance

 

R E P E R T O I R E  M O G E L I J K H E D E N
Repertoire geschreven en geïmproviseerde muziek kan uit reguliere les- en repertoire boeken zoals: Alfreds, Thomson, Caribische volksmuziek voor piano, Suzuki, Oscar Peterson en andere klassieke-, populaire-, jazz boeken en online muziek, etc. Het repertoire dat hier volgt van componisten uit de Noord en Zuid-Amerikaans, Europa en het Caribisch Gebied, kan vanaf zaterdag 11 januari via onze webshop worden gedownload.

 

GESCHREVEN MUZIEK (BEGINNERS NIVEAU)
1. Mini-mambo y tumbaito (Guido Lopez Gavilan – Cuba)
2. Paseo en la Alameda (Maria matilde Alea Fernandez – Cuba)
3. Pastoral van Oscar Lorenzo Fernandez (Brazil)
4. Dancita (Maria Matilde Alea Fernandez – Cuba)
5. Danza Yaqui (Manuel Ponce – Mexico)
6. Banansi tengelengelen (Suriname)
7. Bigi Dagu (Suriname)
8. Hold him Joe (Jamaica)
9. Los siglos pasan por una cancion para niños (Patricio Malcolm Valdés – Cuba)
10. Era una guajirita (Maria Emma Botet – Cuba)
11. Manha do praia (Oscar Lorenzo Fernandez – Brazil)
12. Children’s song n ° 1” (Chick Corea – EU)
13. Asi soy yo (Maria Matilde Alea Fernandez – Cuba)

 

GEIMPROVISEERDE MUZIEK (BEGINNERS NIVEAU)
1. St. Thomas (Sonny Rollins)
2. Some Day My Prince Will Come (Franck Churchill)
3. Habanera (Lucia Abonizio)
4. Oyapock
5. Blue Monk (Thelonious Monk)
6. Freddie Freeloader (Miles Davis)

 

GESCHREVEN MUZIEK (VERVOLG/INTERMEDIATE NIVEAU)
1. Donde va la cojita en San Pantaleon (Roberto Valera – Cuba)
2. Dancitas de ayer n ° 1 et 2″ (Maria Emma Botet – Cuba)
3. Valshina (Francisco Mignone – Brazil)
4. E a princezinha dançava (Heitor Villa Lobos – Brasil)
5. Kownu oloysi lasi (Suriname)
6. Na mi tori tapu (Suriname)
7. Mr Yambole (Jamaica)
8. Come back Liza (Jamaica)
9. Quinium Cesar dos Santos (Roberto de Barros – Brazil-Guyana)
10. Colores (Patricio Malcolm Valdés – Cuba)
11. Prelude n ° 7 (Claudio Santoro – Brazil)
12. Assim ninava mamae (Heitor Villa-Lobos – Brazil)
13. Cancion vieja (Oscar Lorenzo Fernandez – Brazil)
14. dances bailamos en las goticas de lluvia bailan el bolero (Maria Emma Botet -Cuba)
15. Welcome (Johannes Helstone – Suriname)

 

GEIMPROVISEERDE MUZIEK (VERVOLG/INTERMEDIATE NIVEAU)
1. My Little Suede Shoes (Charlie Parker)
2. Cantalope Island (Herbie Hancock)
3. Waltz for Debby (Bill Evans)
4. It don’t mean a thing, if you ain’t got that swing (Duke Ellington)
5. Autumn Leaves (Joseph Kosma)
6. The Girl From Ipanema (Antonio Carlos Jobim)

 

GESCHREVEN MUZIEK (GEVORDERD/ADVANCED NIVEAU)
1. Capsized (Edgar Nibul – Guyana)
2. 2 dances (Ignacio Cervantes “los tres golpes” and “siempre si” – Cuba)
3. Kaseko of Valse Surinamese uit De rode palulu (Eddy Vervuurt – Suriname)
4. Blaka rowsu (Suriname)
5. Watra e lon na mi ay (Suriname/Jamaica)
6. Wunyu wunyu (Suriname)
7. Joropo-estribillo of registro (Federico Ruiz (Venezuela)
8. El porfiao (Luisa Elena Paesano – Venezuela)
9. La comparsa (Ernesto Lecuona – Cuba)
10. La romanza de amor (Manuel Ponce – Mexico)
11. Milonga del angel (Astor Piazzola – Argentina)
12. 2nd intermezzo (Luis Antonio Calvo – Colombia)
13. Nene will sleep from the infant suite n ° 1 (Heitor Villa-Lobos – Brazil)
14. Moment Fantasy (Herman Snijders – Suriname)
15. Sṻsser Traum (Cor Anijs – Suriname)

 

E I G E N  C R E A T I E
De creativiteit van pianisten wordt in deze categorie gestimuleerd. De participant mag een volledig naar eigen inzichten een nieuw stuk brengen.

 

A A N M E L D I N G S-  E N  R E G I S T R A T I E F O R M U L I E R
Het deelnameformulier kunt u opvragen via het LMPA-kantoor of via onze website. Sluitingsdatum voor deelname is 28 februari 2020. Na aanmelding en voldoen van SRD 150 ontvangen de deelnemer & docent/begeleider informatie over de dag en het tijdstip van optreden. De deelnemer wordt aangekondigd door de presentator en speelt dan de twee of drie voorbereide liederen in één keer achter elkaar. Aan het eind van de speeldag ontvangt elke deelnemer een certificaat voor deelname aan het Piano Paramaribo Festival 2020. Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze met volle aandacht naar elkaar zullen luisteren gedurende de optredens. Bij het sluitingsconcert op zondag 29 maart zal de selectie van voorgedragen jongeren voor deelname aan een Internationaal Concours in April worden gepresenteerd.

 

C A T E G O R I E  L E E F T I J D
Beginners 13 jaar of jonger
Vervolg niveau / Intermediate 17 jaar of jonger
Gevorderd niveau / Advanced 18 jaar en ouder

 

D A T U M  O P T R E D E N S  P A R T I C I P A N T E N
Donderdag 26, vrijdag 27, zaterdag 28, zondag 29 maart 2020

 

M A X I M A A L  A A N T A L  P A R T I C I PA N T E N
Beginners – 25 participanten
Vervolg/intermediate – 15 participanten
Gevorderd/advance – 10 participanten

 

K O S T E N  V O O R  D E E L N A M E
Deelname per participant met begeleider (piano docent) aan het Piano Paramaribo Festival bedraagt SRD 150 (honderdvijftig Surinaamse dollar) via storting op het Republic Bankrekening nr.: 150097071. Omschrijving: Piano Festival 2020 en volledige naam participant.

 

F E S T I V A L T I C K E T S
Tickets voor jongeren tot 17 jaar bedraagt SRD 20,- (incl. consumptie & festival programma.
Tickets voor het Masters & Sluitings concert van het Piano Paramaribo Festival
op zondag 29 maart bedraagt SRD 75,- incl. consumptie & programma.

 

L O K A T I E
Festival locatie is de Apinti Grand Piano Studio Hall aan de Verlengde Gemenelandsweg nr 37, omgeving Zorg en Hoop. Er zijn drie ruimten beschikbaar, waarin de participanten zich kunnen voorbereiden.

 

V O O R  V R A G E N
Altijd mogelijk, WhatsApp naar (+597) 88 66 892 of mail naar lisibetimusic@gmail.com
Check onze website www.lisibeti.org en Facebook pagina.